Diensten

Airius Frankrijk: Eenvoudig en reactief:

De regionale zaakgelastigde van AIRIUS staat dicht bij u en wordt uw unieke contactpersoon. Hij brengt snel een bezoek aan uw lokalen en adviseert u over alle aspecten van uw project.

Het studiebureau van AIRIUS bepaalt vervolgens de beste oplossing voor thermische destratificatie om op uw verwachtingen te antwoorden.

Airius France: Reaktiv und effizient

Vergroten Vergroten
Registratie van de temperatuur op de vloer en onder het plafond tijdens het eerste bezoek aan onze klanten. Visualisering en eerste analyse van de temperatuurregistraties
Vergroten
Wij evalueren :
uw warmteverliezen
uw energiebesparing
het rendement op uw investering
U hebt verscheidene keuzemogelijkheden
Aankoop van perfect aan uw lokalen aangepaste destratificatoren, met ons installatieadvies en onze follow-up van de werken.
Levering en plaatsing van uw installatie, ‘sleutel op de deur’.
Financiering van uw installatie met leasing zodat de energiebesparing die u realiseert onmiddellijk groter is dan de maandelijkse betalingen.
Na uw installatie zal de zaakgelastigde van AIRIUS u uitnodigen om op een teverdenheidsvragenlijst te antwoorden.