Laboratoriumtests

Laboratoriumtests van de destratificatoren van Airius

UITTREKSELS UIT RAPPORT NR. 50454/1 van de BSRIA
(Building Services Research and Information Association)
LABORATORIUMTESTS VAN HET MODEL 25 VAN AIRIUS
VOOR DE THERMISCHE DESTRATIFICATIE VAN EEN LOKAAL
U kunt de hier gepubliceerde uittreksels samen met het volledige rapport (in het Engels) in PFD-formaat downloaden onderaan deze pagina.

De tests werden in februari 2007 uitgevoerd.
Het oorspronkelijke rapport werd opgesteld door John BRYAN en Mark ROPER
en goedgekeurd door GREG KING (kwaliteit).

Gegevens van het erkende testorganisme
BSRIA Ltd Old Bracknell Lane West,
Bracknell, Berkshire
RG12 7AH, UK Tél. : +44 (0)1344 465600
Fax : +44 (0)1344 465626
Email : bsria@bsria.co.uk Website : www.bsria.co.uk BSRIA

AIRIUS Europa distribueert een gamma originele destratificatoren. Deze toestellen zijn innovatief omdat hun ventilator opgenomen is in een carter met een uitgang in de vorm van een venturi met vinnen die de luchtstroom sturen.

Met dit concept kan de lucht verplaatst worden in de vorm van een zeer smalle zuil met laminair debiet.

Meting van het luchtdebiet, toetsing aan de grootte van de luchtkolom
De onderstaande figuur meet de luchtsnelheid bij de uitgang van het toestel. Ze toont hoe smal de luchtkolom is.

bsria-fig-1-nl

Configuratie van het testlokaal
De configuratie van het gebouw waar de modellen AIRIUS 25 werden getest, wordt hieronder weergegeven. Het lokaal bevindt zich in de laboratoria van de BSRIA.

Het is 10 m op 30 m groot met een plafondhoogte van 7,5 m.
In het lokaal werden verscheidene sensoren opgesteld.
Het bovendeel van een van de muren is beglaasd.
De buitentemperatuur is 2°C.
Om de stratificatie te bevorderen, is onderaan de toegangsdeur en op het hogere niveau een ruimte van 1,5 cm voorzien.
De verlichting is een warmtebron van 20 Watt/m², geleverd door 20 lampen van 300 Watt. Een luchtblazer zorgt voor de verwarming. Hij heeft een debiet van 216 m3/u lucht van 80°C.

De test was bedoeld om het destratificatievermogen aan te tonen van AIRIUS in een lokaal dat ingericht was om de stratificatie te bevorderen.

bsria-fig-2-nl

Resultaten: Meting van de homogeniteit van de temperaturen
Figuur 3 toont hoe de temperatuur afhankelijk van de plaats in het lokaal varieert. De koude lucht komt binnen via de vloer en schept een zone waar de temperatuur lager is dan 17°C. De warme lucht zweeft in het bovenste deel van het lokaal.

Figuur 4 toont de verdeling van de temperaturen met 3 toestellen van AIRIUS in bedrijf. Men kan zien hoe de warme lucht naar de vloer wordt geprojecteerd. In het deel tegenover de deur is de destratificatie bijna volledig. In het deel van het lokaal het dichtst bij de deur houdt de koude luchtstroom een zone met lage temperatuur in stand maar is de verbetering evident.

Figuur 5 toont de verdeling met 4 toestellen. De verbetering is dan nog duidelijker.

bsria-fig-3-5-nl

Resultaten: Vergroting van het volume van de warme zones in de werkruimte
In de onderstaande figuren is de zone met een temperatuur van meer dan 20°C in het groen aangegeven.

Zonder toestel van AIRIUS (figuur 6) is de warme luchtlaag die boven de gebruikers zweeft zeer groot.

Met 3 en 4 toestellen van AIRIUS in bedrijf (figuren 7 en 8) is de warme luchtlaag die boven de gebruikers zweeft beduidend kleiner. De kolommen warme lucht zijn duidelijk gelokaliseerd, net als de warme lucht van de luchtblazer.

bsria-fig-6-8-nl

Resultaten: Verkleining van het volume van de warme zones buiten de werkruimte
In de onderstaande figuren is de zone met een temperatuur van meer dan 21°C in het geel aangegeven.

Het is duidelijk zichtbaar dat met 3 of 4 toestellen de zones met een temperatuur boven de 21°C vrijwel onbestaand zijn. Ze komen alleen nog voor rond de lampen.

bsria-fig-9-11-nl

Besluit
De metingen van de omvang van de wervelstroom, gemeten aan de luchtsnelheid, tonen aan hoe smal de luchtkolom is die het toestel produceert.

De stratificatie in het lokaal werd verzekerd door:

een lage buitentemperatuur
een luchtstroom onder de toegangsdeur
een luchtblazer met laag debiet
Zonder toestel lagen de temperaturen in het midden van het lokaal tussen17°C en 22,6°C.

Na destratificatie lagen ze tussen 19,8°C en 21,6°C.

Downloads:
Testrapport van de BSRIA (uittreksels)
Testrapport van de BSRIA (volledig, in het Engels)